Styrelsen

Välkommen till

Supporterklubben Kvastarna

Ur Kvastarnas stadgar (Läs mer...):

 

6.1.På årsmötet skall det väljas ordförande på ett år.

6.2.Varje udda år skall kassör väljas på 2 år.

6.3.Utomstående revisor skall väljas på 1 år.

6.4.Utöver punkt 6.1, punkt 6.2 och punkt 6.3 skall det väljas minst en ledamot, max sju. Ojämnt antal i styrelsen skall eftersträvas.

6.5.Valberedning utses av årsmötet. Valberedningen skall bestå av minst en person som ej är sittande eller nominerad till styrelsen.

 

STYRELSEN

Ordförande

Anders "Hugge" Ek

Mobil 0707-614322

info@kvastarna.net

 

Kassör

Rolf König

 

Ledamot

Johan Hansson

Patrik Modig

Maria Johansson

Christoffer Nolensjö

 

Nominera till styrelsen

Vi i styrelsen är tacksamma för alla som kan tänka sig att engagera sig i supporterklubben och vara med och stötta vårt kära HBK. Är du intresserad, eller vet du någon som kan tänkas vara det? Maila till info@kvastarna.net och berätta!

Tack på förhand!

/ Styrelsen